Zápis do MŠ

Informace k přijímání dětí do naplnění kapacity MŠ pro šk. rok 2023/2024
Do naplnění kapacity MŠ budou po ukončení přijímacího řízení do mateřské školy přijímány další děti dle provozních podmínek mateřské školy.

K zápisu je nutno doložit:

 • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s lékařským potvrzením (pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti

Tiskopis Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 najdete ZDE,, nebo si ho můžete vyzvednout po předchozí tel. dohodě v MŠ.

Pro více informaci a domluvení termínu podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ kontaktujte zástupkyni ředitelky školy pro předškolní výchovu a vzdělávání – Bc. Petra Sadílková, mobil: +420 606 465 545, e-mail: skolka@zsmnisek.com

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Datum konání:  4. 5. 2022

Čas:  13.00 – 16.30 hod.

Místo:  MŠ Mníšek – budova Vendelín

K zápisu je potřeba doložit:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s lékařským potvrzením (pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti

Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 najdete ZDE, nebo si ho můžete vyzvednout po předchozí tel. dohodě v MŠ.

Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Mníšku ZDE

Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let věku (§ 34 odst. 1 školského zákona), tj. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.  

V případě, že se k zápisu ve stanovém termínu nemůžete dostavit (nemoc, karanténa apod.), je možné učinit podání žádosti i neosobním způsobem, a to v termínu od 2. května do 16. května 2023 následujícími způsoby (včetně skenů, nebo prostých kopií vyplněné žádosti a výše uvedených dokumentů):

 • do datové schránky školy(ID schránky: se9mfha)
 • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) na adresu: zs-mnisek@iol.cz nebo skolka@zsmnisek.com
 • poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu):
  Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, p. o.
  Oldřichovská 198, Mníšek
  463 31 Chrastava
 • V obálce vhodit přímo do poštovní schránky u vchodu do budovy základní školy.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 18. 5. 2023 od 8.00 do 10.00 hodin v ředitelně ZŠ.

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Vedení školy vyvěsí nejpozději do 30 dnů od data zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a internetových stránkách mateřské školy seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Ředitel školy nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti vydá stejnopis rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 1. a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí v MŠ
 2. b) poštou obálka s doručenkouB
Skip to content Click to listen highlighted text!