Třída Honzík

Třídní učitelky: Mgr. Jitka Horáčková, Aneta Procházková

Asistentka pedagoga: Ing. Eva Dvořáková

Třída Honzík mobil: +420 778 885 528

Konzultační hodiny dle ústní dohody s pedagogy

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12:00 hodin.

Třída Honzík je určena dětem, které mají poslední rok před zahájením povinné školní docházky a dětem s odkladem školní docházky. Činnosti jsou organizované tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby pracovaly ve vlastním tempu, a hlavně aby se zapojovaly do organizace a plánování činností. Mezi třídou Honzík a Amálka  je velice úzká spolupráce.

Cílem je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku, přistupovat ke každému dítěti individuálně, vést ho k samostatnosti, posilování sebevědomí, sebeovládání a rozvíjet mezi dětmi prosociální chování (vytváření příjemné atmosféry, přátelských vztahů, ohleduplnosti a spolupráce).

Skip to content Click to listen highlighted text!