Třída Rozárka

Třídní učitelky: Veronika Vávrová, Veronika Houdková

Třída Rozárka mobil: + 420 770 166 390

Konzultační hodiny dle ústní dohody s pedagogy

Třídu navštěvují šikovné děti ve věku 3 – 6let. Nejstarší děti, budoucí školáci mají poslední rok před zahájením první třídy. Činnosti jsou organizované tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby pracovaly ve vlastním tempu, a hlavně aby se zapojovaly do organizace a plánování činností. Mladší děti ve třídě jsou skoro samostatní a nejmenší se od nich učí při společných hrách s kamarády nové písničky, básničky a celou řadu dalších dovedností. Upevňujeme návyky slušného chování, stolování, hygienické návyky…. Ze všeho nejraději si užíváme her na zahradě, chodíme na krátké výlety, tvoříme, kreslíme a malujeme…

Cílem je připravit předškoláky k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku, přistupovat ke každému dítěti individuálně, vést ho k samostatnosti, posilování sebevědomí, sebeovládání a rozvíjet mezi dětmi prosociální chování (vytváření příjemné atmosféry, přátelských vztahů, ohleduplnosti a spolupráce).

Skip to content Click to listen highlighted text!