Platby školné – informace

Školné se hradí měsíčně na účet školy: 181 329 912 / 0300
Měsíční školné je stanoveno na 600,- Kč.
Školné nehradí děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.
Úhrada musí být provedena do 5. dne v měsíci. Platba bude přiřazena na základě variabilního symbolu. Do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte, pro případné snazší dohledání plateb.
Děti, které v aktuálním školním roce (školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.).od 1. 9. dosáhnou věku 6–7 let, neplatí školné.

Od 1. 9. 2019 je povinná předškolní docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky. Děti se budou v mateřské škole vzdělávat vždy od 8–12 hodin. Výjimku tvoří pouze školní prázdniny určené MŠMT. V případě nemoci/nepřítomnosti musí být omluvené.

Vedoucí provozní školní jídelny a administrativní pracovnice:
Ing. Daša Lišková,
Tel.: +420 485 146 668, E-mail: liskova@zsmnisek.com

Skip to content Click to listen highlighted text!