Pracovní kolektiv

Zástupkyně ředitelky pro předškolní výchovu a vzdělávání
PhDr. Mgr. Monika Strnádková, MBA
Vedoucí učitelka pí. Alena Voslářová 

Paní učitelky
Veronika Vávrová, Veronika Houdková
Mgr. Irena Němcová Dočkalová, Eliška Rozycká
Mgr. Jitka Horáčková, Aneta Procházková
Alena Voslářová, Iveta Škodová
Miroslava Kubišová, PhDr. Monika Strnádková

Asistentky pedagoga
Pavla Poláková
Ing. Eva Dvořáková

Paní uklízečky a sociální asistentky
Darina Skřivánková
Gabriela Frusová
Marta Koušková 

Paní kuchařky
Soňa Knejzlíková
Andrea Bílkovská

Skip to content Click to listen highlighted text!