Poděkování

Školní rok 2019/2020

Děkujeme firmě METAFO s.r.o. za zakoupení šerp a zabezpečení pohoštění pro dětičky a jejich rodiče na akci „Rozloučení s předškoláky 2020“. Velice si Vaší milé pomoci vážíme

Děkujeme zastupitelstvu obci Mníšek a Oldřichov v Hájích za finanční příspěvek na akce „Rozloučení s předškoláky 2020 a Dětský den”. Rádi bychom poděkovali i paní Slezákové, která pro dětičky z finančního příspěvku obcí připravila rozlučkové balíčky pro předškoláky. Za vaší vřelou spolupráci velice děkujeme.

Velice děkujeme paní Vrňatové, za ušití dětských roušek do naší školky. Vaší pomoci si velice vážíme.

Naše poděkování patří panu p. Opltovi a firmě Nástrojárna Mníšek za sponzorský dar 1.500,- Kč pro naší školku. Vaší finanční pomoci a vstřícnosti si velice vážíme a děkujeme za všechny dětičky.

Naše poděkování patří firmě Červinka a spol. s.r.o. za sponzorský dar 3.000,- Kč pro MŠ. Velice si Vašeho finančního daru vážíme a děkujeme za vaši vstřícnost. Ještě jednou děkujeme za všechny dětičky a vaší pomoci vážíme.

Rádi bychom touto formou poděkovali rodičům ze třídy Rozárka za finanční/hmotný dar určen na vánoční dárky v roce 2019 pro děti. Konkrétně rodičům Bondy, Dvořákovým, Sonntágovým, Dolejšovým, Mansfeldovým, Urbancovým, Loudovým, Čapuchovým a Tůmovým. Děkujeme za všechny dětičky a velice si vaší vstřícnosti vážíme.

Rádi bychom touto formou poděkovali rodičům ze třídy Vendelín za finanční/hmotný dar určen na vánoční dárky v roce 2019 pro děti. Konkrétně rodičům Bartlovým, Hnykovým, Housovým, Koškovým, Krásným, Mužíkovým, Pastrňákovým, Pavlíkovým, Poláčkovým, Suchomelovým, Synkovým, Štrosovým, Dudovým, Šanovcovým a Marciňákovým. Děkujeme za všechny dětičky a velice si vaší vstřícnosti vážíme.

Rádi bychom touto formou poděkovali rodičům ze tříd Doubravka a Amálka za finanční/hmotný dar určen na vánoční dárky v roce 2019 pro děti. Konkrétně rodičům Štučkovým, Vrňatovým, Chmelíkovým, Pietroszovým, Roušarovým, Melnykovým, Dostálovým, Šubrtovým, Sedlářovým, Dolejšovým, Tůmovým, Sontágovým, Bujokovým, Senohrábkovým, Kubíčkovým, Pluhařovým, Trávničkovým, Šubrtovým a Vondroušovým. Děkujeme za všechny dětičky a velice si vaší vstřícnosti vážíme.

Velké poděkování patří paní Slezákové za přípravu balíčků pro všechny naše dětičky na Mikulášskou nadílku v roce 2019. S úctou kolektiv MŠ

Děkujeme paní Vrňatové, mamince od Natálky za ušití nových krásných kapsářů do šatny pro třídu Doubravka a Amálka. Velice si Vaší milé pomoci vážíme a děkujeme.

Naše poděkování patří paní Miluši Holubcové za finanční příspěvek pro MŠ ve výší 1.000,- Kč. Děkujeme a velice si Vašeho příspěvku vážíme.

Děkujeme zastupitelstvu obci Mníšek za finanční příspěvek ve výší 4.000,- Kč na vánoční dárky pro dětičky v naší školce a za finanční příspěvek ve výší 3.000,- Kč určený k úhradě dopravy na ekologickou akci pro děti v Ekocentru Střevlík v Hejnicích. Za vaší vřelou spolupráci velice děkujeme.

Rádi bychom poděkovali zastupitelstvu obci Oldřichov v Hájích za finanční příspěvek na vánoční dárky pro děti ve výší 4.000,- Kč a finanční příspěvek ve výší 3.000,-Kč určený k úhradě dopravy do Ekocentra Střevlík v Hejnicích. Vaší spolupráci si vážíme a velice děkujeme.

Naše poděkování patří firmě Střechy Reiner s. r. o., konkrétně panu Zbyňkovi Reinerovi za sponzorský dar pro naší MŠ ve výši 5.000,- Kč. Velice si Vašeho daru a vstřícnosti vážíme a děkujeme.

Velice děkujeme firmě METAFO s.r.o., že i letos (2019) dala naší školce finanční dar v hodnotě 20.000,-Kč určen na nákup hracích prvků na zahradu MŠ. Velice si vašeho daru vážíme a děkujeme.

Školní rok 2018/2019

Ve spolupráci žákyněmi sedmé třídy z naší ZŠ proběhlo v době prázdnin 2019 malování krásných motivů na spojovací chodbě. Eliška Trakalová a Markétka Václavíková pro naše dětičky namalovaly veselý motiv „Beruščina stezka“ a čtyři stromy dle ročního období. Poslední prázdninový týden holky měly posilu spolužačku Báru Zděnkovou a ještě namalovaly dva „Ručičkové stromy“, kde si všechny děti, které se účastnily prázdninového provozu udělaly otisky svých ručiček, ze kterých vznikly koruny stromů. Chtěli bychom moc poděkovat naším žákyním za jejich ochotu a spolupráci v době prázdnin, protože obrázky se moc líbí dětem ve školce, rodičům i nám všem. Velice si vaši spolupráci vážíme a děkujeme

Děkujeme obci Mníšek i obci Oldřichov v Hájích za finanční příspěvek pro děti na Školku v přírodě ve školním roce 2018/2019. Vaší finanční pomoci si velice vážíme.

Rádi bychom velice poděkovali paní Marušce Kašparové za ušití nových krásných návleků pro celou školku. Děkujeme a Vaší pomoci si velice vážíme. S úctou kolektiv MŠ

Velké poděkování patří obci Mníšek za úžasnou spolupráci, finanční příspěvky a dary pro naši MŠ ve školním roce 2018/2019. Velice si vaší pomoci a vstřícnosti vážíme. S úctou kolektiv MŠ

Naše poděkování patří panu Koškovi za zprostředkování preventivní akce s policií ČR pro celou naši školku. Moc děkujeme a vážíme si vaší pomoci. S úctou kolektiv MŠ

Děkujeme všem za finanční, manuální či materiální pomoc v jak v minulých školních letech, tak i v letošním školním roce 2018/2019. Velice si jakékoliv pomoci a vstřícnosti vážíme a těšíme se na další spolupráci i v novém školním roce. S úctou kolektiv MŠ

Děkujeme firmě METAFO s.r.o. za finanční dar v roce 2018 pro třídu Vendelín a třídu Rozárka. Velice si vaši pomoci a vstřícnosti vážíme
S úctou kolektiv MŠ

Skip to content Click to listen highlighted text!