mateřská škola

Zahájení a organizace školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022. Dětí se schází v naší mateřské škole v čase od 6,30 do 8,00hod.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd naleznete 1. záři na okně třídy Vendelín. Sběrná třída ráno a odpoledne pro tento školní rok je třída Rozárka.

Při vstupu, proti vchodovým dveřím všech tříd, se nachází nástěnka s potřebnými dokumenty a plánovanými aktivitami pro děti. Přidělenou značku pro dítě nalezněte v šatně své třídy.

První den nástupu dětí do MŠ Vám učitelky podají veškeré potřebné informace a u nově nastupujících dětí si spolu s  učitelkou máte možnost domluvit adaptační plán pro nástup dítěte.

  • Učitelky budou organizovat aktivity v MŠ tak, aby větší část dne děti trávily venku v areálu školní zahrady, proto je třeba přizpůsobit oblečení dítěte. Je nutné vhodné oblečení podle momentálního počasí i předpovědi počasí na daný den – oblečení na zahradu pro případ tepla i ochlazení, dostatek náhradního oblečení, vhodnou pokrývku hlavy. Podepsané oblečení dítěti vložte v šatně do kapsáře a boxíku u značky dítěte.
  • V prvních dnech  školního roku Vás prosíme o  aktualizaci osobních kontaktů (telefonní číslo a e-mail, adresa…). O termínech třídních schůzek budete informování na webových stránkách MŠ, na nástěnkách jednotlivých tříd a hromadným emailem. Nově nastupující děti mimo jiné obdrží na třídních schůzkách variabilní symboly a informace k platbám školného a stravného. Na třídních schůzkách svým podpisem stvrdíte, že jste byli informováni o vydání a obsahu „Školního řádu“ s účinností od 1. 9. 2022. Tento naleznete ZDE a také v tištěné verzi v šatnách jednotlivých tříd.
  • Bližší informace pro rodiče a „Organizaci školního roku 2022/2023“ naleznete níže v příloze.

Těšíme se na všechny dětičky, na komunikaci a spolupráci s Vámi, rodiči a na oboustrannou vstřícnost a toleranci. To vše je velmi důležitou součástí dobrého fungování školy.

Pro nováčky:

Obzvlášť se těšíme na naše nové dětičky a přejeme jim, aby prožívaly dny v naší mateřské škole bez slziček a s úsměvem, aby se do školičky těšily a byly spokojené.

Milí rodiče, první den buďte, prosím, trpěliví a dbejte pokynů třídních učitelek.

První den nezapomeňte, pokud jste již neodevzdali na evidenční list, dohodu o vyzvedávání dítěte, přihlášku ke stravování …………a…………..dobrou náladu. 

Skip to content Click to listen highlighted text!