mateřská škola

Oznámení zákonným zástupcům o změně výše stravného a školného pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám změnu výše za školné a stravné od 1. 9. 2022.

Školné od 1. 9. 2022 ze zvyšuje ze 400,-Kč na 600,-Kč měsíčně.

Školné se hradí měsíčně na účet školy: 181 329 912 / 0300

Úhrada musí být provedena do 5. dne v měsíci. Platba bude přiřazena na základě variabilního symbolu. Do poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte, pro případné snazší dohledání plateb.
Děti, které v aktuálním školním roce (školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.) od 1. 9. dosáhnou věku 6–7 let, neplatí školné.

Stravné od 1. 9. 2022 se zvyšuje:

pro děti, které dosáhnou v daném školním roce:

Věková kategorieCena za obědMěsíční platba
3 –    6 let45,- Kč900,- Kč
7 – 10  let48,- Kč960,- Kč

Do věkových skupin  jsou žáci/děti zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věk podle tabulky.

Placení stravného probíhá zálohově, vždy do 5. dne v daném měsíci převodem na účet školy.

Číslo účtu: 181 329 912 / 0300

Platba bude přiřazena na základě přiděleného variabilního symbolu.

Prosíme, nastavte si změnu trvalých příkazů k 5. 9. 2022

Skip to content Click to listen highlighted text!