mateřská škola

Organizace provozu MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

včera, 6. dubna 2021, rozhodla vláda ČR o změnách v provozu škol od pondělí 12. dubna 2021. Níže Vám představujeme prvotní organizační informace.

V pondělí 12. 4. nastoupí děti s povinnou předškolní docházkou a mohou nastoupit děti, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

 • IZS,
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Na děti IZS, které nemají povinnou předškolní docházku, se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. 

Prosím tyto rodiče, aby nahlásili docházku dětí nejpozději do pátku  09. 04. 2021 do 12:00 hodin na tel číslo  +420 737 373 323 (nutné pro rozdělení dětí do jednotlivých skupin). Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Provoz mateřské školy

 • Provozní doba MŠ zůstává beze změn od 6:30 do 16:30 hodin.
 • Děti nemají povinnost mít v MŠ roušky.
 • Vstup do mateřské školy povolen pouze s respirátorem FFP2/KN95 nebo zdravotnickou obličejovou maskou, která splňuje požadavek normy ČSN EN 14683+AC.
 • Do budovy vstupujte vždy jen jedna dospělá osoba jako doprovod se svým dítětem (dětmi) a použijte připravenou dezinfekci na ruce.
 • Dodržujte hygienická nařízení – respirátor – dezinfekce rukou – rozestupy.
 • Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti. Prosíme, nevoďte do školky děti s jakýmkoliv příznakem infekčního onemocnění. Nesmíme tyto děti přijímat.
 • Děti budou rozděleny do skupin po max. 15 dětech.
 • V MŠ se bude intenzivně větrat a děti budou mít v případě vhodného počasí převážně výchovně vzdělávací program na zahradě MŠ. Prosíme o vhodné oblečení a cykloflašky na pitný režim (omyvatelné v myčce na nádobí).
 • Všechny děti, kromě těch, které mají certifikát o očkování a od očkování uplynulo nejméně 14 dnů, nebo potvrzení o tom, že prodělaly onemocnění COVID – 19 a od té doby neuplynulo 90 dní, nebo byly testovány ve zdravotnickém zařízení a neuplynulo více než 48 hodin, musí podstoupit dvakrát týdně ATG testy.
 • Do MŠ bude do odvolání pro všechny vstup vždy přes třídu Vendelín, kde budou zřízeny i testovací prostory.
 • Ministerstvo zdravotnictví ukládá mimořádné opatření povinnosti testovat zaměstnance a děti od 12. 4. 2021 antigenními testy. Osobní přítomnost dětí ve škole je podmíněna pravidelným testováním. Preventivní testování (výtěrem z přední části nosu) bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek za asistence rodičů, pokud dítě v ten den nepřijde, otestuje se v den, kdy přijde do MŠ. Všichni testování se řídí pokyny dohlížejících osob (pedagogický pracovníci MŠ). Výsledek testu je znám do 15 minut. Na vyhodnocení testu si rodič s dítětem počká.
 • U testování dětí budou přítomni zákonní zástupci, případně osoba, která se prokáže, že jimi byla pověřena. Počítejte prosím v tyto dny s časovou rezervou při příchodu do MŠ. 
 • Mladší děti zůstávají bohužel doma. Rodiče mladších dětí budou moci i nadále čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školy. Podrobné informace naleznete na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne. Na webu školky ZDE jsou pro mladší děti připraveny materiály k dobrovolnému domácímu vzdělávání.
 • Stravu budou mít přihlášenou všichni děti s povinnou předškolní docházkou, kdo by nenastoupil, nezapomeňte si odhlásit stravování nejpozději v pondělí ráno do 8.00hod sami. 
 • Pro mladší děti je úplata za školné a stravné nadále pozastavená.

Informace pro rodiče ohledně testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Odkaz na video (testování ve škole): https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Prosíme, sledujte webové stránky MŠ, všechny nové informace budeme průběžně aktualizovat.

V případě jakýchkoliv dotazů k podmínkám provozu školy v týdnu od 12. 4. 2021 se obracejte na zástupkyni ředitelky školy PhDr. Moniku Strnádkovou na telefonu +420 737 373 323.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení MŠ

Skip to content Click to listen highlighted text!