mateřská škola

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

blíží se středa 1. září  a  poprvé se společně sejdeme, abychom Vás přivítali v novém školním roce 2021/2022, který bude zase trošku jiný, ale jistě se na něj všichni těšíme.

Obzvlášť se těšíme na naše nové dětičky a přejeme jim, aby prožívaly dny v naší mateřské škole bez slziček a s úsměvem, aby se do školičky těšily a byly spokojené. Také se těšíme na komunikaci a spolupráci s Vámi, rodiči, a na oboustrannou vstřícnost a toleranci. To vše je velmi důležitou součástí dobrého fungování školy.

Provozní doba: 6.30–16.30 hod. Seznam s umístěním dětí do jednotlivých tříd bude 1. 9. 2021 na okně – budova Vendelín. Organizace školního roku naleznete ZDE a na nástěnkách v tištěné podobě každé šatně

Je zakázán vstup do MŠ osobám a dětem se známkami infekčních onemocnění.

Při vstupu do budovy je každý povinen použít připravenou dezinfekci na ruce (dezinfekce k dispozici vždy ve vestibulu jednotlivých budov).

Do šatny je vstup pro doprovod výhradně se zakrytím úst a nosu. Děti ani paní učitelky nemusí nosit ochranu úst a nebudou se testovat.

Přivítání dětí a první dny školního roku budou probíhat v jednotlivých třídách samostatným programem.

Paní učitelky budou organizovat aktivity tak, aby větší část dne děti trávily venku v areálu školní zahrady, proto je třeba přizpůsobit oblečení dítěte. Je nutné vhodné oblečení podle momentálního počasí i předpovědi počasí na daný den – oblečení pro případ tepla i ochlazení + náhradní oblečení, vhodnou pokrývku hlavy. Podepsané oblečení dejte do přehrádky dle přidělené značky každého dítěte v šatně. Děti si s sebou nesmí z hygienických důvodů brát žádné hračky z domova (výjimka je v adaptační době nově nastupujících malých dětí). Dítěti přineste 1 podepsanou roušku v uzavřeném obalu a předejte paní učitelce na své třídě.

V souvislosti s uvedenými opatřeními nebudeme na začátku školního roku pořádat třídní schůzky v jednotlivých třídách, ale vyhlašujeme od 1. 9. 2021 do 10. 9. 2021 v čase od 14.30 do 16.30hod.konzultační hodiny pro rodiče (více info ve třídě), kde Vás třídní učitelka požádá o  aktualizaci osobních kontaktů (telefonní číslo a e-mail) a svým podpisem stvrdíte, že jste byli informováni o seznámení se Školním řádem MŠ Mníšek. Tento naleznete kliknutím ZDE a také v tištěné verzi v šatnách jednotlivých tříd. Dále obdržíte od paní učitelek v tištěné podobě informace k organizaci provozu, platbách v MŠ a vyplníte potřebné dokumenty (Informovaný souhlas s GDPR pro školní rok 2021/2022, Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ…

Pro nováčky:

Milí rodiče, první den buďte, prosím, trpěliví a dbejte pokynů třídních učitelek.

První den nezapomeňte na vyplněný a podepsaný zákonnými zástupci dítěte Evidenční list, Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ (vše podepsané zákonnými zástupci dítěte), přezůvky, ….. a ….. dobrou náladu. 

Zde na webové stránky Vám budeme dávat nejaktuálnější, vždy již podložené informace, prosíme, sledujte je, pokud to je možné každý den.

Těšíme se!

Kolektiv MŠ Mníšek

Skip to content Click to listen highlighted text!